Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 324 (0.104 secs)
You searched for: creator:"American Philosophical Society. Library"
[1] 2 3 4 5 6 7     Next    Last
[texts]Novena sa asunción ó pag sagá sang mahal nga virgen sa langit - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 172
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni Manrique sa condadong nasasacupan nang reino nang Francia na anac ni Don Guillermo de Luna at si Leonor capatid ni Guillen [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 47
Keywords: Tagalog language; History in literature
Downloads: 108
[texts]Cartilla del Santo Niño de Cebú: Junto con el cateciasmo de la doctrina cristiana en idioma Ibanag - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 890
[texts]Corrido qñg bie nang delanan ning metung a migsundalus a mipalaguiuan Juan À Magsusut [microform] : a meapsi qñg "Apostolado de la Prensa" - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 73
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang Haring Don Luis: sa tatlong anac at sa reina Mora - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 333
[texts]Novena sa mahimayaen ñga Ama si San Agustín [microform] : patron sa dia ñga banua - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 9
Keywords: Catholic Church; Novenas; Caluyanun language
Downloads: 98
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni Isabela [microform] : sa cahariang Portugal - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 118
[texts]Salita at búhay na pinagdaanan nang Haring Asuero [microform] : ni Da Maria at ni Juan Pobre sa bayang Jerusalén - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 82
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni Manrique [microform] : sa condadong nasasacupan nang reino nang Francia na anac ni Don Guillermo de Luna at si Leonor capatid ni Guillen - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos; Tagalog language; History in literature
Downloads: 87
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang Haring Don Luis [microform] : sa tatlong anac at sa reina Mora - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 95
[texts]Tigulang napta [microform] : hinubit sa karaan - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 47
Keywords: Horoscopes
Downloads: 3,344
[texts]Rosariong uay poot ó mg̃a bantay sang cadungganan ni Maria [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 9
Keywords: Mary, Blessed Virgin, Saint; Catholic Church; Hiligaynon language; Devotional literature, Hiligaynon
Downloads: 141
[texts]Ejercicio cuotidiano [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 10
Keywords: Catholic Church; Novenas
Downloads: 273
[texts]Meditacion de Maria Santissima [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 48
Keywords: Mary, Blessed Virgin, Saint; Catholic Church
Downloads: 467
[texts]Salita at buhay ni D. Alejandre at ni D. Luis [microform] : sa charian nang Aragon at Moscobia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 103
[texts]Corrido qñg bie nang queralanan ning metung a miglayag a milagulung simbad [microform] : a sucat uliran qñg pamanintun pagcabie - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Folk songs, Pampanga; Corridos; Pampanga language
Downloads: 167
[texts]Ang Pagcasal cay D. Luis sa Princesa Florida [microform] : uala magpasalili nga subong cay D. Alejandre - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 16
Keywords: Hiligaynon literature; Corridos
Downloads: 156
[texts]Buhay nang isang mercader na si Proceso at nang caniyang anac na si María sa caharian nang Ungria [microform] : na hinang̃o sa cuadro histórico, pinag-inataang tinula ng̃ bagong nag-aaral sa caraniuang gauing libang̃an ng̃ Tagalog - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 35
Keywords: Tagalog language; History in literature; Tagalog literature; Corridos
Downloads: 143
[texts]Panaguinip ng̃ pag-ibig [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 7
Keywords: Tagalog drama (Comedy); Tagalog literature
Downloads: 130
[texts]Novena ó pagsisiam sa nuestra senõra de guia - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 238
[texts]Ito, I, caguila-guilalas na sucat pag-aliuan nang sino mang ibig manariuang puso sa pagcalooy [microfilm] - American Philosophical Society. Library
Includes bibliographical references
Keywords: Corridos; Tagalog literature
Downloads: 93
[texts]Ang cahapis-hapis na buhay nang dalawang mag-ama [microform] : na pinangyarihan sa reinong España na si Juan anac, ipinagbili ang catawan niya sa isang mercader ipalibing lamang ang amang namatay - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 93
[texts]Buhay nang dalauang magcasintahan na si Diego Marcilla at ni Isabel de Segura sa ciudad nang Teruel [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 115
[texts]Pagsisiam na malualhating santo na si S. Ramon nonato [microform] : cardenal nang santa iglesia sareal orden militar nang nuestra señora de la merced tañging pintacasi nang mañga babayi sa canilang mapañganib at mahirap na pañgañganac - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Nonato, Ramon, Saint; Novenas; Catholic Church
Downloads: 166
[texts]Corrido qñg bie rang queralanan di Oliveros ilang Artos [microform] : ampon ding asaua rang Armenia at Blanca qñg cayaria'ning Inglaterra at Valencia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 134
[texts]Enciclopedia Filipina [microform] : politica administraciom, legislaciom, comparada, historia, economica, legislaciom financiera, sociologia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 57
Downloads: 386
[texts]Cultura filipina [microform] - American Philosophical Society. Library
From the Bartlett Collection on the Philippines and the East Indies
Downloads: 752
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ng Principe Reynaldo at nang Princesa Floresinda [microform] : sa kaharian ng Bohemia at Turquia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 164
[texts]Salita at buhay na pinangyarihan ng mag-asaua na si Juan at si Maria: sa ... - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 367
[texts]Salita at buhay na pinangyarihan ng mag-asawa na si Juan at si Maria [microform] : sa astrociang ciudad ng imperiong Roma nang panahong una - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 102
[texts]Buhay nang dalawang magcasintahan sa cahariang Borgoña na pinamagatang magcarayap [microfom] : at nang isang pastorang tubo sa villa na naguing asaua nang hari sa isang calabaza - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 88
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang magcasintahan na si D. Felizardo at ni Da. Rogeria [microform] : sa caharian ng Barcelona - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 114
[texts]Pagsisiyam sa maloualhating poon S. Diego de Alcala [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Diego de Alcala, Saint; Catholic Church; Novenas
Downloads: 103
[texts]Novena á pagdaoat̃ iti milagrosa quen nacascasdaao á catalec cadaguiti di mabalin á si Santa Rita de Casia [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 25
Keywords: Catholic Church; Novenas
Downloads: 108
[texts]Belmore y Enriqueta; ó, La medalla de oro: drama fantástico de magia y en verso Tagolo - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 665
[texts]Auit at salita nang buhay na dinaanan ni Santa Regina: virgen y martir - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 318
[texts]Buhay nang dalauang magcasintahan sa cahariang Borgoña na pinamagatang magcarayap [microform] : at nang isang pastorang tubo sa villa na naguing asaua nang hari sa isang calabaza - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Philippine literature; Tagalog literature; Corridos
Downloads: 86
[texts]Novena sa uestra señora de lourdes [microform] : na gagamiton nin magña na sa Archicofradíang, pinamogtac sa simbahan nin magña padeng capuchino sa Manila - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 7
Keywords: Mary, Blessed Virgin, Saint; Catholic Church; Novenas; Bikol language
Downloads: 77
[texts]Ing bayung tipan ning kekatang guining talapangabus a i Jesu-Cristo [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 4
Keywords: Jesus Christ; Catholic Church; Novenas
Downloads: 401
[texts]Novena á pagdaoat̃ iti milagrosa quen nacascasdaao á catalec cadaguiti di mabalin á si Santa ... - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 269
[texts]Pinagdaanang buhay nang Fieles Amantes Floro at ni Clavela [microform] : sa isla nang Sierra-Nevada - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 95
[texts]Salita at buhay nang doce pares sa Francia [microform] : na campon ng emperador Carlo Magno - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 202
[texts]Catinopay cabalicsan na masantos á Rosario [microform] : say inpañguipaalaney ed rosarion naynay pian onganan bantay nen Maria saray indulgenciasto - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Mary, Blessed Virgin, Saint; Rosary
Downloads: 151
[texts]Cultura filipina [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 56
Downloads: 458
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang dalauang mag-ama [microform] : sa isang aldeang sacop nang reinong España - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Philippine literature; Tagalog literature; Corridos
Downloads: 96
[texts]Salita at buhay nang principe Oliveros at ñg princesa Armenia sa caharian nang Inglaterra [microform] : at sampo nang buhay ng principe Ortos at ng princesa Blanca na ama at ina ni D. Juan Teñoso sa Reinong Valencia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 84
[texts]Sigesmundo [microform] : buong buhay nang Principe Sigesmundo na anac nang Haring Eleno sa bayan nang Albania - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 7
Keywords: Comedy; Tagalog drama (Comedy)
Downloads: 150
[texts]Corrido qñg bie rang delanan ding, miasauang Reyna Beatriz [microform] : at aring ladislao gñg cayarian ning Ungria - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 199
[texts]Corrido qñg bie nang queralanan ning Aring Salomon [microform] : a anac ning Profeta at Aring David - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs, Pampanga
Downloads: 102
[texts]Reglamento nang banal na catipunan nang sagrada Familia sa nazaret [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Jesus Christ; Novenas
Downloads: 70
[1] 2 3 4 5 6 7     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

americana
michigan_books

Related mediatypes

texts